1. Firma

ARLI Arkadiusz Liwak

ul. Wołynian 39

20-828 Lublin

REGON: 060583331

NIP: 712-191-09-28

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr. 97707, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin

zajmuje się internetową sprzedażą, na terenie Polski, elektronicznych zestawów do samodzielnego montażu, modułów, płytek drukowanych PCB, zestawów uruchomieniowych, części elektronicznych i literatury fachowej.

Przesyłki realizujemy tylko na terenie Polski. Faktury wystawiamy tylko dla osób i podmiotów z Polski.

2. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług elektronicznych poprzez Serwis.
 • Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma ARLI Arkadiusz Liwak z siedzibą w Lublinie NIP  712-191-09-28.
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje i poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis ogarnijniemiecki.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 • W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną  

 • Kupujący, który przystępuje do korzystania ze Sklepu Internetowego ogarnijniemiecki.pl, także bez dokonania rejestracji, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Korzystanie rozpoczyna się wraz z wyświetleniem strony WWW Sklepu.
 • Przystąpienie do korzystania ze Sklepu Internetowego ogarnijniemiecki.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 • Rejestracja jest dobrowolna.
 • Kupujący, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, Adres, e-mail, Telefon, Hasło, opcjonalnie Dane do rachunku/faktury.
 • Zamawianie produktów polega na dodawaniu ich do „koszyka”, proces zakupu zakończony jest formularzem zamówienia, który potwierdza Kupujący naciskając przycisk „Potwierdź zakup”.
 • Po dokonaniu zakupu na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający. Kliknięcie linku potwierdzającego kończy proces zakupów przez Użytkownika.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: 

a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą

d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę ARLI Arkadiusz Liwak w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i wystawienia dokumentu zakupu, w sposób określony niniejszym regulaminem,

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Sposoby i terminy płatności.

 • Wszystkie ceny są cenami brutto.
 • Akceptujemy formy płatności: Płatności Shoper (karty i przelewy) i płatność przy przesyłce za pobraniem.
 • Termin zapłaty za towar – 7 dni.
 • Przesyłki pobraniowe realizujemy tylko dla osób, które potwierdziły zamówienie.
 • Do każdego zakupionego przedmiotu wystawiamy fakturę w wersji elektronicznej, która jest przesyłana na adres e-mail i dostępna pod linkiem do zamówienia. Potwierdzenie regulaminu przez kupującego przed zapłatą za transakcję, oznacza zgodę na taki rodzaj i formę dostarczenia dokumentu potwierdzającego sprzedaż.
 • Do jednego zamówienia wystawiamy tylko 1 fakturę, nie ma możliwości rozdzielenia zamówienia na kilka faktur ani fakturowania oddzielnie kosztów przesyłki.
 • Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay,
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING. BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK, 
 • Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Dotpay Sp. z o.o. (dotpay.pl)
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay Sp. z o.o.

6. Sposoby i terminy dostawy

 • przesyłki wysyłamy w ciągu 24 godzin po zanotowaniu wpłaty lub wybraniu przesyłki pobraniowej i jej potwierdzeniu, w wyjątkowych przypadkach maksymalnie do 7 dni
 • deklarowany czas dostarczenia przez Pocztę Polską to: 1-2 dni robocze,
 • deklarowany czas dostarczenia przez firmę kurierską to 1 dzień  roboczy.
 • całkowity czas realizacji zamówienia wynosi więc odpowiednio od 1 do 2 dni roboczych w przypadku kuriera, w przypadku Poczty Polskej od 1 do 4 dni roboczych.
 • w związku z wyłącznie wysyłkowym charakterem sprzedaży, nie ma możliwości odbioru osobistego
 • przesyłki wysyłamy tylko na terenie Polski

Koszty dostawy

Poczta Polska :List polecony/paczka 13 zł

Inpost: Paczkomat 16 zł

Kurier: Przesyłka/paczka 17 zł

Koszt wysyłki, doliczany do ceny towaru, pokrywa Kupujący, jest on wyszczególniony w opisie przedmiotu, kupując kilka produktów za wysyłkę płacisz tylko raz.

7. Odstąpienie od umowy, zwroty.

 • Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie i odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres ARLI Arkadiusz Liwak, ul. Wołynian 39, 20-828 Lublin, info@arlistudio.pl.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niżw terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: ARLI Arkadiusz Liwak, ul. Wołynian 39, 20-828 Lublin.
 • Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący
 • Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep
 • W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

8. Rękojmia, reklamacja, gwarancja. Prawo Konsumenta do rękojmi

 • Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 • Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in. poprzez:
 • wysyłanie wiadomość email na adres info@arlistudio.pl
 • listownie na adres: ARLI Arkadiusz Liwak, ul. Wołynian 39, 20-828 Lublin.
 • W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 • Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 • Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 • Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 • Sklep wydaje poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 • Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.